Consolias styrka ligger i att våra tjänster är utvecklade i syfte att ge snabba resultat och vara ekonomiskt försvarbara. Vi har valt att fokusera vårt utbud på de tjänster som uppfyller vår höga ambitionsnivå vad gäller kostnadseffektivitet och korta leveranstider. Övriga tjänster inom HR-området har vi valt att inte prioritera, vilket gör att vi är specialiserade inom vårt område och har hög kompetens i allt vi gör.

Vår personal har ett stort engagemang och med specialiserade tjänster som affärsidé har vi kunna förfina och utveckla våra arbetsmetoder till de väldefinierade och kvalitetssäkrade processer vi använder idag.

  • Hög kompetens inom specialiserade tjänster
  • Korta leveranstider
  • Kostnadseffektivitet
  • Kvalitetssäkrade arbetsrutiner

Vi arbetar alltid nära uppdragsgivaren under hela processen för att säkerställa att rätt person anställs på rätt plats vid första rekryteringstillfället.