Rekrytering
Consolia arbetar med hjälp av kvalitetssäkrade processer och analyserar alltid olika alternativ inför varje uppdrag för att hitta de mest lämpliga rekryteringsvägarna. Vår rekryteringsprocess är väl definierad och bygger på många års erfarenhet.

» Läs mer

Headhunting
Att anställa rätt personal till specialist- eller ledarbefattningar kan vara avgörande för ett företags framgång. De mest eftertraktade personerna kan vara svåra att hitta och därför är i många fall headhunting/sökning den bästa metoden för att lyckas. Consolia utför i dessa fall ett aktivt sökarbete och ser till att ni hittar rätt kompetens.

» Läs mer

Outsourcing
Med Consolias outsourcingslösningar kan företag på ett enkelt sätt reducera sina personalkostnader och samtidigt öka tillgången på kompetent personal. Att anställa personal utomlands och få alla rutiner att fundera kan vara både ett kostsamt och omfattande arbete om man inte har den rätta erfarenheten eller de rätta kontakterna. Consolia erbjuder därför ett alternativ där vi tar hand om hela processen till en fast kostnad.

» Läs mer

Special interests
Special interests är en tjänst där vi tar fram en internationell bemanningslösning utefter uppdragsgivaren och den anställdes individuella behov och förutsättningar. Gemensamt för alla bemanningslösningar inom området special interests är att vi arbetar gränsöverskridande och kan därför dra fördel av olika länders regelverk och förutsättningarna.

» Läs mer