Om oss


Consolia är ett Human Resource företag med kontor i Sverige, Storbritaninen, USA och Belgrad. Vår verksamhet är inriktad på fyra områden där vi har hög kompetens och välutvecklade arbetsrutiner. Vi erbjuder kostnadseffektiva personallösningar och vårt arbete kännetecknas av hög kvalitet och korta leveranstider. Consolia arbetar inom följande HR-områden: 

  • Rekrytering och urval
  • Headhunting/Search
  • Outsourcing
  • Special interests 

Vi som står bakom bolaget har alla många års erfarenhet av både HR och företagande och är väl medvetna om vikten av att rekrytera kompetenta medarbetare och samtidigt driva en kostnadseffektiv verksamhet.