Rekrytering
Consolia har erfarna rekryteringskonsulter som tar ansvar för hela rekryteringsprocessen. Vårt koncept är både effektivt och träffsäkert och ni kan överlåta hela arbetsinsatsen åt oss.

» Läs mer

Headhunting
Tack vare vår väl genomtänkta och beprövade headhuntingprocess kan vi hjälpa er att snabbt och kostnadseffektivt hitta och attrahera rätt kandidater inom alla branscher och befattningar.

» Läs mer

Outsourcing
Genom vår outsourcingslösning erbjuder vi en konkurrenskraftiga personallösningar som ger förstärkt tillgång till kompetent personal. Vi hjälper till att utöka uppdragsgivarens personalstyrka genom att låta delar av verksamheten bedrivas på platser med mer gynnsamma förutsättningar.

» Läs mer

Special interests
När vi arbetar inom området Special interests skräddarsyr vi bemanningslösningar efter våra kunder skilda förutsättningar och behov. Ofta använder vi oss då av vår internationella organisation och tillhandhåller lösningar som drar nytta av de konkurrensfördelar olika länder erbjuder.

» Läs mer